Contact en Privacy

SIMILIA SIMILIBUS CURENTUR
PRIVACY

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelend homeopaat, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.


Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.


Wij doen ons best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat wij:

·zorgvuldig omgaan met uw persoonlijke en medische gegevens,

·er voor zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens


Als uw behandelend homeopaat heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier.

Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).


De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

·Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de behandeling is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar.  Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.

·Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid.

·voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.

·Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik ,een factuur kan opstellen.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.


Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 15 jaar bewaard.


PRIVACY OP DE ZORGNOTA

Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar.

•Uw naam, adres en woonplaats

•Uw geboortedatum

•De datum van de behandeling

•Een korte omschrijving van de behandeling, zoals, homeopatisch consult

•De kosten van het consult

Eikenlaan 22 4675AP,

Sint Philipsland gemeente Tholen

Mail homeopathie48@gmail.com

Tel 06-48170715
De  Praktijk Homeopathie Zeeland in SInt Philipsland is prima bereikbaar vanuit Tholen, Steenbergen, Halsteren, Bergen op Zoom, Sint Annaland, Anna Jacobapolder, De Heen, Poortvliet,

Stavenisse, Oud Vossemeer, Nieuw Vossemeer, Sint Maartensdijk, de Rand, Fijnaart, Westkerke, Bruinisse, Moerstraten, Heerle, Lepelstraat, Dinteloord, Kruisland,

Oude Tonge, Nieuwe Tonge, Den Bommel, Battenoord, Herkingen, Willemstad.